Nẹp chỉ T

CH - 40T - 008

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.- Ứng dụng: Để xử lý các khe giãn cách, khe nối giữa các vật liệu gạch,...

Chi tiết
CH - 25T - 009

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.- Ứng dụng: Để xử lý các khe giãn cách, khe nối giữa các vật liệu gạch,...

Chi tiết
MT 20

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.- Ứng dụng: Để xử lý các khe giãn cách, khe nối giữa các vật liệu gạch,...

Chi tiết
MT 14

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.- Ứng dụng: Để xử lý các khe giãn cách, khe nối giữa các vật liệu gạch,...

Chi tiết
MT 10

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.- Ứng dụng: Để xử lý các khe giãn cách, khe nối giữa các vật liệu gạch,...

Chi tiết
MT 8.0

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.- Ứng dụng: Để xử lý các khe giãn cách, khe nối giữa các vật liệu gạch,...

Chi tiết
MS 7.5

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.- Ứng dụng: Để xử lý các khe giãn cách, khe nối giữa các vật liệu gạch,...

Chi tiết
MT 6.0

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.- Ứng dụng: Để xử lý các khe giãn cách, khe nối giữa các vật liệu gạch,...

Chi tiết
Nẹp chỉ T tròn

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nẹp trang trí này được làm bằng Hợp kim nhôm,...

Chi tiết
Nẹp chỉ T dẹt

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nẹp trang trí chữ T được làm bằng Hợp kim...

Chi tiết
Mã: MT14, MT20, MT25, MT40,

MÃ SP: MT6, MT8, MT14, MT20, MT25, MT40 - Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu:...

Chi tiết
Mã: MT6

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Mã: MT8.0

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Mã SP: Mt10

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Mã: MT14

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Mã: MT20

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Mã: HTM10.2

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí tạo chỉ âm. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh...

Chi tiết
Nẹp chỉ T25 (vân gỗ)

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc Nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết