Sản phẩm

Mã: MT14, MT20, MT25, MT40,

MÃ SP: MT6, MT8, MT14, MT20, MT25, MT40 - Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu:...

Chi tiết
Mã: BJ-X026-032

Kiểu A nẹp chân tường  100MM - Tên sản phẩm: Len chân tường hoặc Phào chân tường. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn...

Chi tiết
Mã: MT6

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Nẹp len chân tường

Kiểu A nẹp chân tường 85MM Mã: BJ-d10-001 Màu đỏ phú quý - Tên sản phẩm:Nẹp trang trí Len chân tường hoặc Phào...

Chi tiết
Mã: MT8.0

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Mã SP: Mt10

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Mã: MT14

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Mã: MT20

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Mã: HTM10.2

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí tạo chỉ âm. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh...

Chi tiết
Nẹp chỉ T25 (vân gỗ)

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc Nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Nẹp Chỉ T40 ( sản phẩm đặc biệt) bản rộng 4cm

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ T. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Mã: MS7.5 & HTM10.2

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí tạo chỉ âm. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh...

Chi tiết
Nẹp bo góc ngoài

MY3.0 & MY5.0 & MY7.0 & MY6.0 & MY5.0-A - Màu sắc: màu vàng, màu nhôm, màu inox, màu sâm banh. - Nguyên liệu: Hợp kim...

Chi tiết