Nẹp chỉ U

HTH 30

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.- Ứng dụng: Nẹp trang trí giãn cách được sử dụng để xử lý các khe giãn...

Chi tiết
HTH 20

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.- Ứng dụng: Nẹp trang trí giãn cách được sử dụng để xử lý các khe giãn...

Chi tiết
HTH 10*10

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.- Ứng dụng: Nẹp trang trí giãn cách được sử dụng để xử lý các khe giãn...

Chi tiết
HTH 10

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.- Ứng dụng: Nẹp trang trí giãn cách được sử dụng để xử lý các khe giãn...

Chi tiết
HTH 5

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.- Ứng dụng: Nẹp trang trí giãn cách được sử dụng để xử lý các khe giãn...

Chi tiết
Mã: HTH 5.0

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc Nẹp trang trí chữ U. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Mã: HTH10

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ U. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Mã: HTH12

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc Nẹp trang trí chữ U. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Mã: HTH30

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ U. - Sản phẩm này được làm từ Hợp kim nhôm, sơn...

Chi tiết
Mã: HTH10X10

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc Nẹp trang trí chữ U. - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng...

Chi tiết
Nẹp chỉ U

- Tên sản phẩm: Nẹp trang trí giãn cách hoặc nẹp trang trí chữ U. - Sản phẩm này được làm từ Hợp kim nhôm, sơn...

Chi tiết