Nẹp bo góc ngoài

MC 6.8

Phạm vi sử dụngDùng che khe hở của gạch, đá, kính, sàn nhà, tấm trang trí ……

Chi tiết
HTC 10

Phạm vi sử dụngDùng che khe hở của gạch, đá, kính, sàn nhà, tấm trang trí ……

Chi tiết
HTU 13

Phạm vi sử dụngDùng che khe hở của gạch, đá, kính, sàn nhà, tấm trang trí ……

Chi tiết
HTU 11

Phạm vi sử dụngDùng che khe hở của gạch, đá, kính, sàn nhà, tấm trang trí ……

Chi tiết
HTP 13 - A

Phạm vi sử dụngDùng che khe hở của gạch, đá, kính, sàn nhà, tấm trang trí ……

Chi tiết
HTF 12.5 - AAA

Phạm vi sử dụngDùng che khe hở của gạch, đá, kính, sàn nhà, tấm trang trí ……

Chi tiết
HT 12

Phạm vi sử dụngDùng che khe hở của gạch, đá, kính, sàn nhà, tấm trang trí ……

Chi tiết
HTF 10.5 - AAA

Phạm vi sử dụngDùng che khe hở của gạch, đá, kính, sàn nhà, tấm trang trí ……

Chi tiết
HT 10.5 - AAA

Phạm vi sử dụngDùng che khe hở của gạch, đá, kính, sàn nhà, tấm trang trí ……

Chi tiết
Mã: MY5.0

Nẹp bo góc ngoài - Màu sắc: màu vàng, màu nhôm, màu inox, màu sâm banh. - Ứng dụng:Nẹp góc ngoài chủ yếu được dùng cho...

Chi tiết
Mã: HTC10

Nẹp bo góc ngoài - Màu sắc: màu vàng, màu nhôm, màu inox, màu sâm banh.- Ứng dụng: Nẹp trang trí góc ngoài chủ yếu...

Chi tiết
Mã: BJ-X018-032

Màu: Vàng, Đồng, Sâm Panh - Ứng dụng: Nẹp trang trí góc ngoài chủ yếu được dùng cho gạch men, đá, kính, được lắp...

Chi tiết
Mã: MY5.0-A & MB5.0 & MB7.0

- Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Màu sắc: màu vàng, màu nhôm, màu inox, màu sâm banh. - Ứng dụng: Nẹp góc...

Chi tiết
Mã: HT11 & HT13

- Tên sản phẩm: Nẹp góc ngoài - Màu sắc: màu vàng, màu nhôm, màu inox, màu sâm banh. - Nguyên liệu: Nẹp trang trí này...

Chi tiết
Mã: HT 12.5- B & HT 10.5-B

- Tên sản phẩm: Nẹp góc ngoài hay nẹp HT - Màu sắc: màu vàng, màu nhôm, màu inox, màu sâm banh. - Nguyên liệu: Hợp kim...

Chi tiết
Mã: HTF 12.5 - B & HTF 10.5 - B

- Màu sắc: màu vàng, màu nhôm, màu inox, màu sâm banh. - Cách thi công, lắp đặt nẹp trang trí: Bằng cách sử dụng keo...

Chi tiết
Mã: HTF 12.5- B _ HTC 10

- Tên sản phẩm: Nẹp góc ngoài hay nẹp HT - Màu sắc: màu vàng, màu nhôm, màu inox, màu sâm banh. - Nguyên liệu: Hợp kim...

Chi tiết
Nẹp bo góc ngoài

MY3.0 & MY5.0 & MY7.0 & MY6.0 & MY5.0-A - Màu sắc: màu vàng, màu nhôm, màu inox, màu sâm banh. - Nguyên liệu: Hợp kim...

Chi tiết